Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (928)
Základní informace
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
Kód varianty (CID): 9144
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - na výkon povolání
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie [41-KOVF]
prezenční
čeština
webové stránky: http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
Absolvent se orientuje v základech společenských věd a filosofie, rozumí specifikám didaktiky OV a ZSV.
MSMT- 9202/2023-6-449
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MSMT- 28686/2022-3
Učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a 2. stupeň ZŠ
viz http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/
Studijní plán programu:
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=prohl&oborplan=OCRO20OV&graficky=0&fak=11410
25
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání učitelství nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Podmínky absolvování a kvalifikace
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Učitel SŠ a 2.stupně ZŠ - aprobace OV a ZSV
§ 6 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Garant a místo
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Katedra občanské výchovy a filosofie
Katedra občanské výchovy a filosofie
Pedf UK, ul. Magdalény Rettigové
Termín a délka
2023/2024
zimní semestr, Říjen
01.10.2023
4
270 (v hodinách celkem)
bloková soustředění
Poplatky a financování
14000 Kč / rok
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CCŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Ilona Ondráčková
ilona.ondrackova@pedf.cuni.cz
221 900 343
01.03.2022
31.07.2023
výběrové řízení proběhne v září 2023
Výběrové řízení na základě předložení osobních materiálů a dokladů o ukončeném VŠ vzdělání dle stanovených podmínek k přijímání zájemců o program CŽV
Další informace
http://kovf.pedf.cuni.cz/rozsirena-aprobace/