Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Zajímavá místa v Rusku (5690)
Základní informace
Zajímavá místa v Rusku
Kód varianty (CID): 9142
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je rozvoj nejen jazykových kompetencí účastníků, neboť vzdělávací program bude probíhat v ruském jazyce, ale zejména rozvoj sociokulturní a interkulturní kompetence (vč. interkulturní komunikační kompetence). Účastníci obdrží materiál se zeměvědným zaměřením, který jim pomůže rozšířit představy o geografii Ruska (zejména budou zahrnuty oblasti toponymie a frazeologie).
Účastníci se seznámí s reáliemi a lingvoreáliemi, prakticky si vyzkouší práci s vybranými online zdroji, které budou moci dále využívat ve své pedagogické praxi.
MSMT-6748/2022-3-395
MŠMT
Zajímavá místa v Rusku
Charakteristika sídel v Rusku, jejich formální náležitosti a rozdíly (gorod, selo, derevnja), srovnání pojetí sídel s českými reáliemi. - 1 hod
Geografické zajímavosti – nejmenší město a největší vesnice - 1 hod
Hlubinka Ruska – jak lze chápat tento pojem, aneb Vy jste z Urjupinska? - 2 hod
Přírodní památky Ruska - 2 hod
Neobyčejné památky Ruska - 2 hod
20
Splnění kvalifikačních předpokladů

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu (0188)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1, 110 00
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
VS platby převodem: 625323
osvobozeno
23/4707/47
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 342
01.10.2023
01.03.2024
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK