Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka (6919)
Základní informace
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka
Kód varianty (CID): 9141
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se dvěma nejrozšířenějšími online nástroji, které je možné využít ve vzdělávacím procesu vč. výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Účastníci získají znalosti, které jim umožní efektivně plánovat zařazení těchto nástrojů do výuky bez ohledu na to, jakou formou bude probíhat. Absolvováním semináře také získají dovednosti práce s nástroji Office 365 a Google Classroom, které budou moci využít a aplikovat ve své pedagogické praxi.
MSMT- 39837/2020-2-1043
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Využití nástrojů Office 365 a Google Classroom ve výuce ruského jazyka
Základní pravidla používání ICT ve výuce: Využití školních / vlastních zařízení při výuce, plánování výuky s využitím ICT, problematika nastavení azbuky na přístrojích. 1 hodiny
Možnosti využití nástrojů při prezenční, kombinované i distanční výuce: Přehled způsobů, jak lze ICT využívat v průběhu vyučovacích hodin, jako nástroj pro podporu výuky a samostatné práce žáků a také jako prostředek pro výuku distanční formou. 2 hodiny
Office 365: Představení online nástrojů a prostředí, popis, ukázky použití ve výuce ruštiny jako cizího jazyka. 2 hodiny
Google Classroom: Představení online nástrojů a prostředí, popis, ukázky použití ve výuce ruštiny jako cizího jazyka. 2 hodiny
Výhody a nevýhody využití online technologií: Diskuse, příklady dobré praxe. 1 hodina
15
Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
Variabilní symbol: 625123.
Všechny potřebné údaje budou zájemcům sděleny na základě zaslané přihlášky.
osvobozeno
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 342
01.10.2023
01.03.2024
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/index.php/czv/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK