Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií (3582)
Základní informace
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií
Kód varianty (CID): 9139
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Cílem vzdělávacího programu je seznámit vyučující ruského jazyka s druhy didaktické techniky a možnostmi, které moderní technologie přinášejí s přímou aplikací získaných poznatků do výuky ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Účastníci získají teoretické znalosti z oblasti využití moderních technologií, získají přehled o možných online zdrojích. V praktické části semináře si osvojí či rozšíří praktické návyky a dovednosti práce s PC při vytváření vlastních elektronických a interaktivních výukových materiálů, získají či si rozšíří poznatky a dovednosti využitelné při hodnocení již vytvořených materiálů za účelem jejich možného použití v hodině. Shrnutím celého semináře bude několik praktických ukázek využití různých zdrojů při výuce konkrétních témat formou mikrovyučování.
MSMT-1014/2023-2-197
MŠMT ČR
Výuka ruštiny interaktivně a s využitím moderních technologií
Didaktická technika se zaměřením na informační a komunikační technologie (1 hod)
Charakteristika didaktické techniky a možnosti jejího využití ve výuce ruštiny jako dalšího cizího jazyka. Druhy didaktické techniky (PC, interaktivní tabule, tablet, smartphone). Sociální sítě a jejich didaktický a vzdělávací potenciál.

Online zdroje pro výuku ruštiny (2 hod)
Přehled webových portálů a stránek, online materiálů a nástrojů využitelných při výuce ruského jazyka na základní i střední škole. Základní seznámení se zdroji, orientace a charakteristika.

Digitální a interaktivní materiály pro výuku ruského jazyka (2 hod)
Základní pravidla pro zpracování učebních materiálů (grafická, typografická, legislativní se zaměřením na autorské právo a využívání obrázků – typy licencí). Hodnocení ukázkových materiálů z hlediska jejich využitelnosti a zpracování. Vypracování vlastních digitálních a interaktivních materiálů.

Mikrovýstupy a diskuse (1 hod)
Mikrovýstupy – praktické ukázky využití různých online zdrojů ve výuce ruského jazyka na základní a střední škole. Výměna zkušeností a názorů.
10
Splnění požadované kvalifikace

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kreditově ohodnoceno.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1, 110 00
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
1
8 (v hodinách celkem)
13.2.2024
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
Variabilní symbol pro provedení platby: 625723
osvobozeno
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 342
01.08.2023
31.01.2024
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=2574
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK