Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Rusky bez českého akcentu (2744)
Základní informace
Rusky bez českého akcentu
Kód varianty (CID): 9137
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky [41-KRL]
prezenční
čeština
Vzdělávací program nabízí účastníkům možnost seznámit se s různými metodickými postupy utváření fonetické gramotnosti žáků základních a středních škol v ruském jazyce. Zdůrazněny budou především možnosti, které nabízí explicitní přístup, v souladu s aktuálními poznatky lingvodidaktiky bude pozornost věnována také integrativnímu přístupu. Program je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Jeho účelem je poukázat na význam výslovnosti pro realizaci komunikace a na její provázanost s ostatními jazykovými prostředky. Zohledněna bude také aktuální ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka.
MSMT-13891/2021-3-601
MŠMT ČR
Rusky bez českého akcentu
1. Didaktika fonetiky – implicitní, explicitní, integrativní přístup a základní metodické postupy: 2 hodiny
2. Ortoepická norma současného spisovného ruského jazyka: 1 hodina
3. Utváření fonetické gramotnosti z hlediska obsahu a struktury učebních souborů pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách: 1 hodina
4. Praktický nácvik: 2 hodiny
15
Splnění kvalifikačních předpokladů a včasné zaslání přihlášky. Seminář je určen pro učitele ruského jazyka na základních a středních školách.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů bez předmětové specializace (0113)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Není kreditově ohodnoceno.
získání dalších odborných znalostí v oboru
Účastník získá nejen další odborné znalosti z didaktiky fonetiky, ale také bude rozvíjet své praktické dovednosti lingvistické i didaktické.
Garant a místo
PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Celetná 13, Praha 1, 110 00
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
800 Kč / kurz
Informace k platbě - PŘIJÍMÁME POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY! Jiná forma úhrady poplatku není možná!
Číslo účtu: 85236011/0100
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení účastníka vzdělávacího programu
Variabilní symbol: 625823.
osvobozeno
Přihláška
Centrum Celoživotního vzdělávání, Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Praha 1, 116 39
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 342
01.10.2023
01.03.2024
Kontaktní osoba na katedře rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (jakub.konecny@pedf.cuni.cz)
Další informace
http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=1381
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK