Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
English for Teachers (kurz obecné a specializované angličtiny na úrovni C1+ a C2) a složení závěrečného lexikálně-gramatického testu. Kurz měl rozsah 20 vyučovacích hodin. (9129)
Základní informace
English for Teachers (kurz obecné a specializované angličtiny na úrovni C1+ a C2) a složení závěrečného lexikálně-gramatického testu. Kurz měl rozsah 20 vyučovacích hodin.
Kód varianty (CID): 9129
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav anglického jazyka a didaktiky [21-UAJD]
distanční
angličtina
online jazykový kurz
English for Teachers (kurz obecné a specializované angličtiny na úrovni C1+C2) a složení závěrečného lexikálně-gramatického testu v rozsahu 20 vyučovacích hodin.
20 hodin
SŠ - učitelé AJ

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Pedagogika (0111)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Ústav anglického jazyka a didaktiky
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2722 Kč / program
Přihláška
tomas.graf@ff.cuni.cz
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
tomas.graf@ff.cuni.cz
606758834
30.09.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK