Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí (9121)
Základní informace
Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
Kód varianty (CID): 9121
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra sportovních her [51-300700]
prezenční
čeština
Teoretická část vysvětluje toerii stimulace koordinačních schopností u dětí, popisuje hlavní zásady rozvoje koordinačních schopností v jednolivých vývojových fázích (od 10 let, 10 - 12 let, 12 - 15 let). Popisuje hlavní metody a prostředky pro stimulaci koordinace. Praktická část bude popisovat hlavní prostředky užité pro rovoj koordinace v dětském věku. Účastníci si vyzkouší příklady cviků pro hlavní skupiny prostředků.
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
Koordinační schopnosti a jejich rozvoj v tréninku dětí
5 hodin rozdělenýc do dvou tématických bloků (2 hodiny teoretické a 3 hodiny praktické výuky)
Přihlášení a zaplacení kurzu.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Katedra sportovních her
Katedra sportovních her
Praha
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Červen
30.06.2023
Krátkodobé
5 (v hodinách celkem)
30.6.2023
Poplatky a financování
1100 Kč / program
Přihláška
Marcela Kloučková, UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
Marcela Kloučková
klouckova@ftvs.cuni.cz
220172250
16.02.2023
25.06.2023
Další informace
https://www.ftvs-vzdelavani.cz/nabidka-kurzu/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK