Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání (6731)
Základní informace
Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání
Kód varianty (CID): 9113
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Frekventanti jsou vedeni k metodické práci v kompletním spektru hudebních činností (poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a instrumentálních), a to v jejich autonomní podobě, kombinacích i v didaktické posloupnosti. Studenti získávají dovednost organizovat a zřetelně vést hudební činnosti přiměřené dětem předškolního věku a realizovatelné v MŠ, v přípravných ročnících a v předškolních odděleních ZUŠ. Frekventanti získají široký repertoár co do obsahu i organizačních forem HV a schopnost přizpůsobit tyto prostředky konkrétním podmínkám v předškolním vzdělávání.
MSMT- 28686/2022-1
Didaktika a metodika hudební výchovy v preprimárním vzdělávání
25 hodin
Učitelé mateřských škol, přípravných ročníků nebo základních uměleckých škol.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů pro předškolní vzdělávání a výchovu (0112)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
1
25 (v hodinách celkem)
únor - květen 2024 (5x pátek 15:00–19:00)
Pátek
Poplatky a financování
3800 Kč / kurz
Přihláška
PedF UK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 342
27.02.2023
31.01.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK