Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 156)
 
   Přihlásit přes CAS
Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ (6733)
Základní informace
Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ
Kód varianty (CID): 9112
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Pedagogická fakulta
Katedra hudební výchovy [41-KHV]
prezenční
čeština
Rozvoj pěveckých dovedností, zautomatizování a propojení dříve osvojených poznatků. Poznání různých variant instrumentálních činností ve škole. Metodika hry na rytmické bicí a melodické bicí nástroje Orffova instrumentáře. Hra na tělo jako průprava pro hru na orffovské nástroje. Tvorba partitur vhodných pro žáky na 2. stupni ZŠ a studenty na SŠ a jejich praktická realizace. Praktické seznámení s typologií hudebně pohybových činností, se základními formami hudebně pohybové výchovy a jejím významem nejen pro rozvíjení hudebních schopností. Význam metody E-U-R a dalších evokačních činností v rámci vzdělávacího procesu žáků a plánování hodiny. Osvojení základních úkonů v notačním programu Sibelius a ukázka postupů zrychlujících práci s tímto programem. Základní editace zvuku pomocí DAW softwaru Reaper (střih zvuku, fade in a fade out, nedestruktivní změny, nastavení exportu, změna tempa nahrávky se zachováním tóniny, transpozice se zachováním tempa, auto crossfade, ripple edit, záznam zvuku). Tvorba interaktivních prezentací v PowerPointu využitelných ve vzdělávání. Seznámení se s programy pro výuku hudební nauky a intonace. Seznámení s konkrétními ukázkami aktivního poslechu. Rozvoj schopnosti didaktické analýzy hudebního díla. Inspirace průpravnými aktivitami a aktivizačními úkoly.
MSMT
MSMT- 28686/2022-1
Aktivizující metody v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ
25 hodin
Učitelé 2. stupně ZŠ a nebo SŠ.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Garant a místo
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy
Katedra hudební výchovy
Termín a délka
2023/2024
zimní i letní semestr
1
25 (v hodinách celkem)
únor - květen 2024 (5x pátek 15:00–19:00)
Pátek
Poplatky a financování
3800 Kč / kurz
Přihláška
PedFUK, Centrum CŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Bc. Klára Hašková, DiS.
klara.haskova@pedf.cuni.cz
221 900 343
27.02.2023
31.01.2024
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK