Erasmus Internship (9068)
Základní informace
Erasmus Internship
Kód varianty (CID): 9068
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
neurčeno [23-N]
prezenční
angličtina
Erasmus Internship - praktická stáž
Erasmus Internship
dle learning agreementu
výběr na základě zaslaných dokumentů a pohovoru

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (0388)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
není kreditově ohodnoceno
Garant a místo
Ing. Magdaléna Čapková
Mgr. Michaela Rudinská
neurčeno
neurčeno
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr
01.09.2023
Krátkodobé
300 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / hodina
Přihláška
FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 110 01
Bc. Barbora Stará
incoming@fsv.cuni.cz
00420222112273
28.10.2022