Přípravný kurz na přijímací zkoušky 2023 - Germanistika; Učitelství německého jazyka a literatury (navazující magisterské studium) (9065)
Základní informace
Přípravný kurz na přijímací zkoušky 2023 - Germanistika; Učitelství německého jazyka a literatury (navazující magisterské studium)
Kód varianty (CID): 9065
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav germánských studií [21-UGS]
distanční
čeština
Seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek
Přípravný kurz na přijímací zkoušky 2022 - Germanistika; Učitelství německého jazyka a literatury (navazující magisterské studium)
ne
20
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Ústav germánských studií
Ústav germánských studií
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
základní
Přihláška
alena.orten@ff.cuni.cz
Ústav germánských studií
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
221619244
28.02.2023