Přípravný kurz na přijímací zkoušky 2023 - Germanistika; Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium) (9064)
Základní informace
Přípravný kurz na přijímací zkoušky 2023 - Germanistika; Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)
Kód varianty (CID): 9064
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav germánských studií [21-UGS]
prezenční
čeština
1. seznámení uchazečů s průběhem přijímacích zkoušek 2. gramatika 3. slovní zásoba 4. práce s textem 5. reálie 6. ukázky výuky 7. literatura a kultura německy mluvících zemí.
Kurz se pořádá jako forma přípravy na přijímací zkoušky pro uchazeče o bakalářské studium oboru Německý jazyk a literatura. Základním cílem je seznámit uchazeče s podobou přijímací zkoušky, a to jak s její strukturou, tak se zcela konkrétními obsahy zkoušky.
Obsahově jsou kurz a přijímací zkouška koncipovány tak, aby se pokud možno sjednocovala úroveň uchazečů o studium. Pozornost je po zkušenostech z minulých let věnována těm gymnaziálním okruhům gramatiky a slovní zásoby němčiny, aby uchazeči získali přehled o požadavcích na ně kladených. Kurz ovšem nevynechává ani sféru reálií německy mluvících zemí a německou literaturu.
Poslední část přípravného kurzu představuje ukázka forem výuky v bakalářském studiu. Uchazeči získají možnost učinit si vlastní představu o vysokoškolské přednášce, semináři a cvičení. Kromě toho je zájemcům poskytnut prostor pro individuální dotazy.
Přípravný kurz na přijímací zkoušky 2022 - Germanistika; Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)
ne
20
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Ústav germánských studií
Ústav germánských studií
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
základní
Přihláška
alena.orten@ff.cuni.cz
Ústav germánských studií
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
stepan.zbytovsky@ff.cuni.cz
221619244
28.02.2023