Přípravný kurz k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium oborů Mezikulturní komunikace (var. A - kurz pro jeden obor) (9062)
Základní informace
Přípravný kurz k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium oborů Mezikulturní komunikace (var. A - kurz pro jeden obor)
Kód varianty (CID): 9062
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav translatologie [21-UTRL]
prezenční
čeština
Kurz umožní uchazečům cílenou přípravu na přijímací zkoušku na obory Mezikulturní komunikace (dříve Překladatelství a tlumočnictví). Náplní kurzu je seznámení s obsahem zkoušky a kritérii hodnocení výkonu, vstupními požadavky ke studiu oborů MK a způsobem.
Přípravný kurz k přijímací zkoušce pro uchazeče o studium oborů Mezikulturní komunikace (var. A - kurz pro jeden obor)
ne
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sociologie a kulturologie (0314)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Ústav translatologie
Ústav translatologie
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
12 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
2420 Kč / kurz
základní
Přihláška
FF UK, Ústav translatologie, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, e-mail lukas.klimes@ff.cuni.cz
Ústav translatologie
Mgr. Lukáš Klimeš
lukas.klimes@ff.cuni.cz
221 619 512
22.03.2023