Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Germánská a severoevropská studia - specializace Germanistika a Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium) (9061)
Základní informace
Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Germánská a severoevropská studia - specializace Germanistika a Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)
Kód varianty (CID): 9061
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav germánských studií [21-UGS]
prezenční
čeština
Příprava na všechny části ústní zkoušky z NJ
Online přípravný kurz k přijímacím zkouškám na obor Germánská a severoevropská studia - specializace Germanistika a Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium)
ne
20
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osvojování si jazyka (0231)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Ústav germánských studií
Ústav germánských studií
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
10 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
základní
Přihláška
vera.hejhalova@ff.cuni.cz
Ústav germánských studií
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
vera.hejhalova@ff.cuni.cz
605954704
24.02.2023