Workshop pro uchazeče o studium filosofie (9058)
Základní informace
Workshop pro uchazeče o studium filosofie
Kód varianty (CID): 9058
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav filosofie a religionistiky [21-UFAR]
prezenční
čeština
Workshop je určen pro zájemce o studium filosofie či religionistiky na ÚFaR a vychází z požadavků kladených na uchazeče u písmené části přijímací zkoušky.
Cíle workshopu: Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni
- lépe shrnout hlavní myšlenky filosofického či religionistického textu
- analyzovat jeho argumentační strukturu
- vyjasnit implicitní předpoklady a důsledky textu
- lépe aplikovat zásady pro překlad odborného textu

1. setkání:
- analýza tří různých textů ve skupinách (zaměřená na práci s pojmy, argumentaci a celkové shrnutí struktury i obsahu textu)
- překlad odborného textu
- zásady správné interpretace a překladu

Domácí příprava na další setkání:
- interpretace a překlad odborného textu ve stejném rozsahu jako u přijímacích zkoušek
- stručná anotace vybrané kapitoly z povinné literatury

2. setkání:
- skupinový i individuální rozbor interpretací a překladu
- diskuse nad anotacemi zpracovaných kapitol četby ve skupinách
- ústní kolo přijímacích zkoušek

Kurz vedou absolventi studia na ÚFaR se zkušenostmi s výukou středoškolských studentů. Obsahovou stránku kurzu garantuje doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph. D..
Workshop pro uchazeče o studium filosofie
9 vyučovacích hodin týdně
nejsou

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Filozofie a etika (0223)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Ústav filosofie a religionistiky
Ústav filosofie a religionistiky
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
14 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1800 Kč / kurz
základní
Přihláška
FF UK, ÚFaR nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 11638
Ústav filosofie a religionistiky
Mgr. Petra Šebešová, Ph.D.
petra.sebesova@gmail.com
221 619 306
08.02.2023
10.02.2023