Seznámení s hudební vědou (9055)
Základní informace
Seznámení s hudební vědou
Kód varianty (CID): 9055
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav hudební vědy [21-UHV]
prezenční
čeština
Kurz je určen těm, kteří se chtějí připravit na přijímací zkoušky z oboru hudební věda, ale i zájemcům, kteří se chtějí seznámit se základy odborné muzikologické práce a rozšířit své znalosti v oblasti dějin hudby a hudební teorie. Výuka bude realizována formou přehledových přednášek (např. dějiny hudby), seminářů k vybrané problematice (práce s odbornými texty) a praktických cvičení (sluchová cvičení, analýzy skladeb, videoprojekce).
Seznámení s hudební vědou
13 lekcí po 4 hodinách, pátek 15-18
Nejsou stanoveny.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Hudební a scénické umění (0215)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Ústav hudební vědy
Ústav hudební vědy
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
52 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3025 Kč / kurz
základní
Přihláška
Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
Ústav hudební vědy
Mgr. Kateřina Pincová, DiS.
uhv@ff.cuni.cz
221619224
31.01.2023