Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc. (9052)
Základní informace
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
Kód varianty (CID): 9052
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Katedra sociální práce [21-KSOCP]
prezenční
čeština
Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století.
Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce - Bc.
1 den - 9:20 - 18:15
SŠ + SŠ před dokončením

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sociální práce a poradenství (0923)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Katedra sociální práce
Katedra sociální práce
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
Krátkodobé
9 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
1700 Kč / program
základní
Přihláška
dana.myskova@ff.cuni.cz
Katedra sociální práce
Dana Myšková
dana.myskova@ff.cuni.cz
221619954
17.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK