Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
První pomoc - simulace zimní (9049)
Základní informace
První pomoc - simulace zimní
Kód varianty (CID): 9049
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Jedná se o navazující kurz pro absolventy
předmětů „První pomoc ve škole“ (MB180C25,
MB180C25P, MB180C25T) či akreditovaných
vzdělávacích programů „Zdravotník zotavovacích
akcí“ (ZZA) / „Základní norma zdravotnických
znalostí pro pedagogické pracovníky“ (ZNZZ).
Kurz má za cíl jednak poskytnout procvičení a
aktualizaci úkonů a znalostí nabytých v rámci
předcházejících kurzů, ale také poskytnout
rozšiřující informace při řešení specifických
nadstavbových situacích.
Na kurzu budou zopakovány základní život
ohrožující stavy a jejich řešení (kontrola vědomí a
dýchání, resuscitace, zástava masivního krvácení
apod.). Mezi rozšiřující témata kurzu budou patřit
stavy a poranění vzniklá v souvislosti se zimním
obdobím (např. podchlazení a omrzliny, pravidla
pohybu v horském prostředí, výšková nemoc,
laviny, proboření na ledu) a specifika první pomoci
u vybraných kategorií obyvatel (např. senioři, osoby
se zdravotním postižením).
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT - 6389/2022-5-396
MŠMT
6968/2019-1
První pomoc - simulace zimní
Program v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin.
Předběžný sylabus:
• aktualizace a opakování základů první pomoci – vážné stavy
• aktualizace a opakování základů první pomoci – méně závažné stavy
• rozšiřující informace u stavů a poranění
vznikajících v souvislosti se zimním obdobím (např.
podchlazení a omrzliny, pravidla pohybu v horském
prostředí, výšková nemoc, laviny, proboření na ledu)
• specifika první pomoci u vybraných kategorií obyvatel (např. senioři, osoby se zdravotním postižením).
20
Podmínkou přijetí je předchozí absolvování kurzu
alespoň jednoho z níže uvedených kurzů
pořádaných PřF UK:
• „Zdravotník zotavovacích akcí“
• „Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky“
• předmět „První pomoc ve škole“ (MB180C25,MB180C25P nebo MB180C25T)
Podmínka absolvování:
• aktivní docházka
• maximální celková absence 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut)
• vyplnění hodnotících dotazníků v závěru kurzu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1022)
magisterské
Z prostředků účastníka
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
Mgr. Radim Kuba
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Říčany 375
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
02.02.2023
Krátkodobé
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3200 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
KUDBI PřF
Mgr. Radim Kuba
radim.kuba@natur.cuni.cz
221951938
10.01.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK