Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Znalectví a obchod s uměleckými díly 2 (6916)
Základní informace
Znalectví a obchod s uměleckými díly 2
Kód varianty (CID): 9041
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Pokračování kurzu Znalectví a obchod s uměleckými díly 1

Přednášky budou zaměřeny na základní principy znalectví sochy, malby, kresby a grafiky. Orientují se na jejich materiál a techniku provedení, zhodnotí jejich případnou adjustáž, poučí o základech chemicko-technologického a restaurátorského průzkumu, vyloží základy kulturně historického průzkumu a doplní postupy při stylovém rozboru a určování funkce uměleckého díla. Důležitá bude konkrétní znalecká práce s vybranými uměleckými díly, na nichž budou popsané metody přestaveny. Seznámí s formami obchodu s uměleckými díly v historickém kontextu, ale i v současnosti, jako jsou např. obchodní galerie, aukce, veletrh umění ad.

- Odborná literatura znalectví:
Bernard Berenson, Rudiments of Connoisseurship, New York 1962
S. J. Fleming, Authenticity in Art, London 1975
George Savage, Forgeries, Fakes and Reproductions, London 1976
Charles Hamilton, Great forgers and famous fakes, New York 1980
Carol Gibson-Wood, Studies in the Theory of Connoisseurship: from Vasari to Morelli, New York, London 1988
Wilhem von Bode, Mein Leben, Berlin 1997
Dorothea Peters, Fotografie als Instrument und Medium der Kunstgeschichte, Berlin 2009
Mary Acton, Learning to look at Sculpture, London 2014
Mary Acton, Learning to look at Painting, London 2014
Mary Acton, Learning to look at Modern Art, London 2014

- Odborná literatura obchod s uměním:
série Studies in the History of Collecting and Art Markets¨
Journal for art market studies (online)
Georgina Adam, Dark side of the boom: the excesses of the art market in the twenty-first century, London 2017
Titia Hulst, A history of the western art market: a sourcebook of writings on artists, dealers and artmarkets, Oakland 2017 (online)
Bénédicte Savoy, Theories of Art Market: data – value – history, Berlin 2017 (online)
Bénédicte Savoy, The Pricing of Art: maker – markets – museums, Berlin 2017 (online)
Znalectví a obchod s uměleckými díly 2
Struktura předmětu:
kapitoly z dějin znalectví od renesance po současnost (role znalce v kulturních dějinách: Michelangelo, Vasari, Baldinucci, Crowe, Cavalcasele, Morelli, Berenson, Bode, Frienländer, Tietze, Kramář, Neuman, Šafařík, jednotlivé školy znalectví v současnosti);

základní pojmy znalectví: technika, funkce, styl, autorství, datace;

role znalce uměleckých děl ve státním a soukromém sběratelství;

role znalce uměleckých děl v obchodě s uměleckými díly;

otázky kulturních památek a národních kulturních památek a jejich prodej;

základní postupy při určování autora uměleckého díla a jeho datování;

vyhodnocení výsledků chemicko-technologického a restaurátorského průzkumu;

otázky signatury na uměleckých dílech;

provenience uměleckých děl; publikování uměleckých děl.
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Velkoobchod a maloobchod (0416)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
16.02.2023
1
24 (v hodinách celkem)
10:15 - 11:45
Čtvrtek
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023
Další informace
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-155.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK