Vizuální kultura novověku 2 (9025)
Základní informace
Vizuální kultura novověku 2
Kód varianty (CID): 9025
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Kurz je zaměřený na vybrané problémy evropského a českého barokního umění s důrazem na významné osobnosti a umělecká centra.
Cílem předmětu je zprostředkovat znalosti kulturního prostředí významných center raně novověké Evropy ve vztahu k českým zemím.
Vizuální kultura novověku 2
Přednášky s obrazovými prezentacemi v učebně. Budou nabízeny i volitelné exkurze, např. na litopak je plánována exkurze do Vídně na výstavu v Kunsthistorisches Museu na téma "Tizians Frauen Bild", viz https://tiziansfrauenbild.khm.at/.
Podání přihlášky, doložení dokladu o maturitní zkoušce a zaplacení poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Výtvarné umění (0213)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
14.02.2023
1
24 (v hodinách celkem)
Út 8:30 - 10:00
Úterý
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023