Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Architektura 20. století 2 (6030)
Základní informace
Architektura 20. století 2
Kód varianty (CID): 9024
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
prezenční
čeština
Systematický kurs dějin architektury 20. století. Důraz je kladen na architekturu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, důsledně zasazovanou do kontextu architektury evropské, resp. světové. Kurs zároveň uvádí do problematiky historiografie architektury 20. století jako součásti dějin umění a exponuje její základní teoretické a metodologické otázky.
Architektura 20. století 2
1. Architektura 20. století a dějiny umění
2. Moderna a architektura 19. století I –
legitimizace
3. Moderna a architektura 19. století II – opozice
4. Nástup moderny a problém architektonické pravdy
5. Expresionismus v evropské architektuře
6. Expresionismus a český kubismus
7. Teoretický podklad českého
kubismu
8. Hledání architektonického stylu mladé československé republiky v evropském kontextu
9. Centra evropské avantgardy a jejich ohlas v české architektuře
10. Americká architektura a její ohlas v české architektuře
11. Ruský konstruktivismus a jeho ohlas v české architektuře
12. Purismus a nástup funkcionalismu
13. Český funkcionalismus a internacionální hnutí nové architektury
14. Moderna a proměny sídel
15. Italská fašistická architektura a architektura Třetí říše
16. Likvidace ruské avantgardy, socialistický realismus a česká architektura
17. Problém historismu ve 20. století
18. Architektura a II. světová válka
19. Internacionální moderna po II. světové válce
20. Utopická architektura ve 20. století I
21. Utopická architektura ve 20. století II
22. Krize moderny a její kritiky
23. Problém postmoderny
24. Stylové tendence světové architektury 2. poloviny 20. století
25. Česká architektura a urbanismus 50. a 60. let 20. století
26. Česká architektura a urbanismus 70. a 80. let 20. století
27. Česká architektura a urbanismus 90. let 20. století a počátku 21. století
28. Architektura 20. století jako předmět dějin umění
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Architektura a urbanismus (0731)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3 (--)
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
13.02.2023
1
24 (v hodinách celkem)
14:35 - 16:05
Pondělí
Poplatky a financování
500 Kč / rok
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023
Další informace
https://www.czv.ktf.cuni.cz/CZVKTF-155.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK