Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Teologální etika (9002)
Základní informace
Teologální etika
Kód varianty (CID): 9002
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) [26-KST]
prezenční
čeština
Kurz pojednává o teologálním životě, jehož základem je nový, evangelijní zákon: tedy víra omilostněného člověka, která se projevuje láskou. Tři teologální ctnosti tak představují hlavní předmět tohoto kurzu. Spolu s nimi dostává člověk od Boha také vlité morální ctnosti a dary Ducha svatého. Pojednání o nich nám umožňuje vidět celkovou proměnu lidského jednání pod vlivem Boží milosti.

Povinná literatura

Hlavní studijní texty

PIEPER, Josef. O víře. O naději. O lásce. Praha: Krystal OP, 2018.

PINCKAERS, Servais. Zdroje křesťanské morálky. Praha: Krystal OP, 2018.

JOURNET, Charles. Promluvy o milosti. O eucharistii. O Duchu svatém. O Marii. Praha: Krystal OP, 2013, s. 7-38.

PESCHKE, Karl-Heinz, Křesťanská etika, Praha: Vyšehrad, 1999, s. 35-44, 77-90, 181-206.Prameny

Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, č. 1812-32, 2087-2094.

TOMÁŠ AKVINSKÝ. Summa Theologiae II-II, q. 1-46, dostupné v latině i v češtině na https://krystal.op.cz/summa-theologiae/,

BRUGUES, Jean-Louis, Dictionnaire de morale catholique, Chambrai: CLD, 1991.

Doplňující literatura

Deus caritas est: encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. o lásce,překlad C.V. Pospíšil, Paulínky: 2006.

Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI. o křesťanské naději, překlad Prokop Brož, Paulínky: 2008.

Fiorenza, Francis S. S., Galvin, John P., Systematická teologie 2, Římskokatolická perspektiva, Brno: CDK, 1998, s. 199-216.

Papež František, Lumen fidei, překlad Milan Glaser, Karmelitánské nakladatelství, 2013.

Kuna, Marián, Úvod do etiky cností, Katolícka univberzita v Ružomberku, 2010.

Lewis, C.S., Čtyři lásky, Praha: Návrat domů, 2013.

Wolf, Václav, Syntéza víry, Olomouc: MCM, 2003, s. 117-128.

TOMÁŠ AKVINSKÝ,

- O ctnostech I, O ctnostech obecně. Praha: Krystal OP, 2012, překlad a úvodní studie Tomáš Machula.

- O ctnostech II, Láska a naděje, Praha: Krystal OP, 2014, překlad a úvodní studie Tomáš Machula.

- O ctnostech III, Kardinální ctnosti, Praha: Krystal OP, 2013, překlad a úvodní studie Tomáš Machula.

- O víře, Praha: Krystal OP, 2019, překlad a úvodní studia Tomáše Machuly

- O lásce a milosrdenství v Teologické sumě, Praha: Krystal OP, 2016, úvodní studie Tomáše Machuly

- O naději, Praha: Krystal OP, 2020, překlad a úvodní studia Tomáše Machuly

Teologální etika
dle rozpisu
Podání přihlášky, doložení maturitního vysvědčení a zaplacení poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
MUDr. Jan Fošum, Dr. theol.
Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023)
Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023)
ThLic. Robert Irenej Šiklar
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
14.02.2023
1
36 (v hodinách celkem)
Úterý 9:20 - 11:35
Úterý
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK