Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonoční (8984)
Základní informace
Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonoční
Kód varianty (CID): 8984
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Katedra biblických věd a starých jazyků [26-KBV]
prezenční
čeština
Latinská duchovní poezie (četba latinských hymnů s výkladem)
Seminář rozvíjí dosud získané jazykové znalosti s cílem prohloubení orientace v latinském textu. Je určen zájemcům o hlubší orientaci v latinských textech. Obsahem semináře je
latinská původní hymnická tvorba od počátku do konce středověku ( ukázky, četba a překlad nejznámějších hymnů), a to se zvláštním zřetelem k hymnům z latinského breviáře (Liturgia horarum). Původní latinské hymny v denní modlitbě církve jsou často myšlenkově a teologicky bohatší než jejich ekvivalenty v národním jazyce. Filologický rozbor je základem úspěšné meditace i teologické interpretace. Porozumění slovu vede k úctě ke Slovu.

Novotný, F,. a kol., Základní latinská mluvnice, nakl. H a H, 1992

Quitt, Z. - Kucharský, P., Latinská mluvnice pro VŠ, Praha 1973

Pražák - Novotný - Sedláček, Latinsko - český slovník, Praha 1999

Kábrt, J., a kol., Latinsko - český slovník, Praha 1999

Quitt, Z. - Kucharský, P., Česko - latinský slovník, Praha 1992

Slovník středověké latiny v českých zemích (kol. autorů), A - L, Academia, Praha, 1977 - trvá

Jougan, A., Słownik kościelny łacińsko - polski, Warszawa 1992

Georges, K.E., Ausführliches lateinisch-deutsch Handwörterbuch, Leipzig 1998

Liturgia horarum iuxta Ritum Romanum, Typis Vaticanis 1974 (nebo později)

Malina B., Dějiny římského breviáře, Praha 1939
Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonoční
-
Podání přihlášky, doložení dokladu o maturitní zkoušce a zaplacení poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
závěrečná zkouška
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
4
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. Markéta Koronthályová
Katedra biblických věd a starých jazyků
Katedra biblických věd a starých jazyků
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Říjen
1
24 (v hodinách celkem)
Středa 13:45 - 15:15
Středa
Poplatky a financování
500 Kč / program
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.02.2023
10.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK