Česká studia online (8973)
Základní informace
Česká studia online
Kód varianty (CID): 8973
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Filozofická fakulta
Ústav bohemistických studií [21-UBS]
prezenční
čeština
Program Česká studia je osvědčený a efektivní způsob přípravy pro zájemce o studium češtiny jako cizího jazyka, a to jak z perspektivy pracovního uplatnění, tak z pohledu uchazečů o následné oborové studium v bakalářském či navazujícím magisterském programu na Univerzitě Karlově nebo na jiné vysoké škole.
Česká studia online
20 hodin týdně
ukončené SŠ

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Literatura a lingvistika (0232)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Ústav bohemistických studií
Ústav bohemistických studií
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
2
240 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
36000 Kč / kurz
1000 Kč
Přihláška
czechstudies@ff.cuni.cz
Zahraniční oddělení
Olga Kishinevskaia, Ph.D.
olga.kishinevskaia@ff.cuni.cz
221619378
30.01.2023