Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management (8962)
Základní informace
Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management
Kód varianty (CID): 8962
přijímací řízení ukončeno
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
distanční
čeština
Cílem kurzu je připravit uchazeče na přijímací zkoušku do studijního programu Školský management.
Účastníci budou seznámeni s jednotlivými oblastmi zkoušky a získají přehled o základní studijní literatuře.
Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studijního programu Školský management
13. 3. 2023
14:45 – 15:00 Úvod – informace k přijímacímu řízení
15:00 – 16:00 Vzdělávací soustava ČR
16:00 – 16:15 přestávka
16:15 – 17:00 Andragogika
17:00 – 18:00 Sociologie

27. 3. 2023
14:45 – 16:15 Pedagogika a psychologie
16:15 – 16:30 přestávka
16:30 – 18:00 Základy práva


100
Bez podmínek.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Bez kreditů
bez osvědčení o absolvování
Garant a místo
RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
online formou webináře
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Březen
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
14:45-18:00
Pondělí
13.3.2023
27.3.2023
Poplatky a financování
2500 Kč / program
Platbu zašlete na účet fakulty: 85236011/0100
VS 957023
Do poznámky pro příjemce zadejte Jméno a příjmení.
Poplatek za kurz je splatný v den podání přihlášky. Potvrzení o úhradě kurzového (potvrzení o zaúčtování transakce z banky) prosím zašlete na email: danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz

Přihláška nabývá platnosti včasným odesláním formuláře a zaplacením účastnického poplatku. V případě odhlášení z kurzu se účastníkovi účtuje storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
osvobozeno
Přihláška
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
31.01.2023
10.03.2023
Další informace
https://kamv.cz/pripravne-kurzy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK