Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Pokročilejší 3D grafika pro učitele (distanční interaktivní seminář) (8959)
Základní informace
Pokročilejší 3D grafika pro učitele (distanční interaktivní seminář)
Kód varianty (CID): 8959
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Matematicko-fyzikální fakulta
Středisko informatické sítě a laboratoří [32-SISAL]
distanční
čeština
Kurz je zaměřen na pokročilejší techniky 3D modelování (2½D modelování, volnoplošné modelování) a tvorbu komplikovanějších 3D modelů a jejich sestav. Účastníci kurzu budou mít dostatek času, aby si vše vyzkoušeli na několika projektech, které poté mohou se svými žáky realizovat v hodinách. Ukážeme si také, jak modely připravit pro tisk na 3D tiskárně (zajištění 3D tisku ale není součástí kurzu).
Podrobnosti na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/3Dgrafika-pro-pokrocile
Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod čj. MSMT-382/2022-2-163
MŠMT
MSMT-8727/2017-2 ze dne 2.5.2017
Pokročilejší 3D grafika pro učitele (distanční interaktivní seminář)
Výuka bude probíhat distančně na platformě Zoom. Bude se jednat o tři setkání v páteční odpoledne.
Výuka bude vhodně doplněna samostudiem s možností konzultace.

Přesné termíny a podrobný obsah najdete na https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/3Dgrafika-pro-pokrocile
15
Bez přijímací zkoušky. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky se zaměřením na výuku informatiky, ICT a dalších technických nebo i grafických předmětů.
Splnění organizačních podmínek a včasná úhrada poplatků

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
bakalářské
Z prostředků účastníka
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
prezentace projektu
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
§25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb
Garant a místo
Mgr. Lenka Forstová
Středisko informatické sítě a laboratoří
Katedra softwaru a výuky informatiky
distanční výuka
RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
28.04.2023
Krátkodobé
10 (v hodinách celkem)
3 setkání, 9.6. obhajoba závěrečné práce, 30.6. termín splnění povinností
Pátek
28.4.2023
19.5.2023
9.6.2023
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Akreditace DVPP: MSMT-382/2022-2-163
Učitelé fakultních škol, členové Matfyz Alumni a UK Alumni mají slevu 25 %. Slevy nelze sčítat.
Přihláška
https://forms.gle/F3PE3iqojEo7jVaR9
Katedra softwaru a výuky informatiky
Mgr. Lenka Forstová
dvpp@ksvi.mff.cuni.cz
951554209
30.01.2023
01.04.2023
Přihlášky jsou možné pouze do naplnění kapacity.
30.1.2023-1.4.2023
Přihlášku je nutné podat vyplněním elektronického dotazníku na adrese
https://forms.gle/F3PE3iqojEo7jVaR9
Po přijetí přihlášky vám bude vystavena faktura. Účastník je přijat do kurzu až po jejím uhrazení.
Další informace
https://ksvi.mff.cuni.cz/dvpp/3Dgrafika-pro-pokrocile
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK