Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz první pomoci pro zaměstnance Univerzity Karlovy-15. 2. 2023 (PPZAM1)
Základní informace
Kurz první pomoci pro zaměstnance Univerzity Karlovy-15. 2. 2023
Kód varianty (CID): 8955
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK [11-00250]
prezenční
čeština
Kurz první pomoci je zaměřený na poskytnutí základní první pomoci u akutních stavů, se kterými se můžeme setkat v běžném životě a naše rozhodnutí a způsob poskytnutí pomoci, může být pro život ohrožené osoby rozhodující. Kurz probíhá v malých skupinách zážitkovou metodou s využitím simulací akutních stavů. Během kurzu si mohou účastnicí vyzkoušet roli zraněné osoby nebo osoby vyžadující poskytnutí první pomoci a roli zachránce, který poskytuje první pomoc s běžně dostupnými pomůckami. Každá modelová situace je s účastníky vždy následně analyzována a je jim poskytnuta zpětná vazba.
Hlavními tématy kurzu jsou: základní přístup k postižené osobě pomocí algoritmu DR ABC, akutní úrazové a neúrazové stavy, postupy k odstranění obstrukce dýchacích cest, KPR dospělých a dětí a KPR s použitím AED.
Kurz první pomoci pro zaměstnance Univerzity Karlovy-jednodenní
Čas Téma
9:00 – 9:30 Úvod do první pomoci  Primární vyšetření postižené osoby
 Aktivace IZS
 Sekundární vyšetření postižené osoby
 Zotavovací poloha
9:30 – 10:30 Akutní úrazové stavy Poskytnutí první pomoci při:
 Krvácení,
 poranění kostí, kloubů a měkkých tkání;
 úrazu hlavy,
 poranění hrudníku,
 poranění břicha,
 poranění páteře a míchy,
 popáleninách.
10:30 – 11:30 KPR dospělý
KPR dospělý s použitím AED
KPR dítě Základní podpora života v případě zástavy oběhu u dospělé osoby a dětí s využitím dostupných pomůcek
11:30 – 12:00 Pauza
12:00 – 16:00 Akutní neúrazové stavy Poskytnutí první pomoci při:
 závažné alergické reakci,
 astmatickém záchvatu,
 centrální mozkové příhodě,
 křečích,
 infarktu myokardu a záchvatu angíny pectoris
12
zaměstnanci Univerzity Karlovy

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
0
Garant a místo
Mgr. Beáta Švárová
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK , Studničkova 7, Praha 2 (boční vstup do budovy ze dvora)
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
15.02.2023
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
15.2.2023
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Kurzovné hradí RUK.
osvobozeno
Přihláška
SIS
Eva Svobodová
eva.svobodova@lf1.cuni.cz
224964571
30.01.2023
03.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK