Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Historicko-geologická exkurze - Putování na Vyšehrad (8949)
Základní informace
Historicko-geologická exkurze - Putování na Vyšehrad
Kód varianty (CID): 8949
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - na výkon povolání
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Exkurze mají ve výuce přírodních věd své nezastupitelné místo. Je všeobecně známo, že prožitek má velký vliv na utváření osobního vztahu k přírodě a toto se může projevit i při rozhodování v dospělosti. Jestliže tedy chceme, aby lidé chránili životní prostředí, musíme se snažit pomoci jim získat kladný vztah ke svému okolí už v raném věku například jejich opakovaným pobytem v přírodě.

Řada učitelů dává ale při výuce přednost učení v lavicích. Jedním z důvodů může být i fakt, že se necítí jistě ve venkovním prostředí, kde nemají obsah učiva pevně pod kontrolou, mohou být překvapeni až zaskočeni zvídavým dotazem, na který sami neznají odpověď.

Během exkurze budeme s tímto fenoménem pracovat a zaměříme se i na možnosti, jak si poradit s neznámým prostředím tak, abychom se jako učitelé cítili v přírodě dobře a abychom tento pocit dokázali předávat i svým studentům.
: vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j.: MŠMT-21896/2021-4-775
MŠMT
6968/2019-1
Historicko-geologická exkurze - Putování na Vyšehrad
Jednodenní exkurze s rozsahem 8 vyučovacích hodin.
20
Maximální kapacita každého běhu kurzu je 20 účastníků. Cílovou skupinou jsou především učitelé zeměpisu, biologie a geologie na ZŠ a SŠ

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
magisterské
S přispěním jiného subjektu
jiný účel
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Garant a místo
RNDr. Irena Chlebounová
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Katedra učitelství a didaktiky biologie
Viničná 7, Praha 2 a Vyšehrad, Praha
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
15.10.2022
Krátkodobé
8 (v hodinách celkem)
15.10.2022
Poplatky a financování
1000 Kč / program
Přihláška
KUDBI
RNDr. Irena Chlebounová
irena.chlebounova@natur.cuni.cz
221951994
10.10.2022
Další informace
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK