Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 (8948)
Základní informace
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023
Kód varianty (CID): 8948
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Institut komunikačních studií a žurnalistiky [23-IKSZ]
prezenční
čeština
Ambicí Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 je přiblížit středoškolským studentům se zájmem o žurnalistiku a média svět a prostředí, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Dílčím cílem je pak představení Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK jakožto pracoviště s kvalitním zázemím pro studium žurnalistiky a příbuzných oborů.
Během pěti výukových dnů studenti nahlédnou „pod pokličku“ světa médií. Zimní škola žurnalistiky seznámí účastníky s teoretickou i praktickou stránkou žurnalistiky. Exkurze ve vybraném českém médiu umožní pochopit fungování významného českého média. Dále si studenti mj. vyzkouší v praxi práci s kamerou i zpracování natočeného materiálu. Program zahrnuje rovněž přednášky, besedy a workshopy s odborníky a úspěšnými novináři.
Celým programem budou účastníci provázeni zkušenými pedagogy FSV UK, kteří jim budou vždy ochotni pomoci a zodpovědět případné dotazy.
Zimní školu žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023 uzavře slavnostní předání účastnických certifikátů.
Zimní škola žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023
Datum: 6. – 10. února 2023

Syllabus:
1. den (pondělí 6. února)
• PŘÍJEZD (ubytování)
• 13:30 – 14:30 Slavnostní přivítání účastníků, představení, informace o programu (budova Hollar)
• 14:45 - 17:15: Workshop Dr. Ondřeje Trunečky "(Píšícím) novinářem při nečekané události" (Hollar)
• 17:30 – 19:30: Tvůrčí okénko Dr. Karola Lovaše (Vyšehrad)

2. den (úterý 7. února)
• 09:00 - 10:30: Mgr. Karolína Šimková: Význam blogů a sociálních sítí v mediální komunikaci - interaktivní přednáška (Hollar)
• 10:45 - 11:45: Eva Vostárková, šéfredaktorka časopisu Psychomat a Dr. Jan Jirků: Z kyberprostoru až na papír aneb Od občanské žurnalistiky až k časopisu (představení projektu Psychomat včetně distribuce výtisků jako ukázek, řízená diskuse) (Hollar)
• 12:00 - 13:15: Dr. Jan Jirků.: Pseudorealita a reprezentace pseudoreality v kyberprostoru a prezentace výsledků provedené studie týkající se percepce dezinformací (interaktivní přednáška) (Hollar)
• 13:15 - 13:50: OBĚD/ INDIVIDUÁLNÍ PŘESUN NA ANDĚL
• 13:50: sraz před budovou Hollar
• 13:50 - 14:10: přesun tramvají číslo 9 do zastávky Anděl
• 14:10: sraz na tramvajové zastávce tramvaje číslo 9 (směr Sídliště Řepy) Anděl
• 14:10 - 14:15: přesun do budovy Seznamu
• 14:15 - 16:15: exkurze – Seznam Zprávy a Televize Seznam (Smíchov)
• 17:00 - 20:00: Základy AV techniky, televizní práce a natáčení s dr. Martinem Lokšíkem a Mgr. Františkem Gélou (RTL)
• 20:00: Divadelní představení - dobrovolný program

3. den (středa 8. února)
• 09:00 - 10:00: Zaškolení - práce s technikou (RTL)
• 10:15 - 14:00: Natáčení televizní reportáže v terénu (terén)
• 14:00 - 16:00: Zpracování televizní reportáže (RTL)
• 16:00 - 19:00: Zpětná vazba na natočený materiál (RTL)
• od 19:00 Společné posezení se studenty žurnalistiky

4. den (čtvrtek 9. února)
• 10:00 - 13:00: Rozhlasové dopoledne s dr. Karolem Lovašem (RTL/Hollar)
• 13:00 - 14:00: OBĚD
• 14:00 - 18:00: Rozhovory s hosty pod vedením dr. Karola Lovaše (RTL/Hollar)
• Večerní nepovinný program: Kino Světozor

5. den (pátek 10. února)
• 10:00 - 12:00: Vedení rozhovorů (RTL)
• 12:00 - 13:00: Slavnostní předání certifikátů (Hollar)
• ODJEZD

Požadavky pro úspěšné absolvování Zimní školy žurnalistiky IKSŽ FSV UK 2023:
1. Aktivní účast po všechny výukové dny
2. Příprava na workshop/semináře (pokud je vyžadována)
3. Plnění zadaných úkolů v průběhu výuky

Více informací na webových stránkách Zimní školy žurnalistiky: http://juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz/

Podmínky:
Zimní škola je určena pro zájemce z řad středoškolských studentů se zájmem o média a studium žurnalistiky, popřípadě příbuzných oborů.

Požadované dokumenty:
1/ Motivační dopis (dosavadní zkušenosti na poli žurnalistiky, zájem, motivace)
2/ Práce na téma “Proč chci být novinářem ” (libovolný žurnalistický útvar, např. fejeton, esej, zamyšlení, komentář, rozhovor, reportáž, fotografie, rozhlasový nebo televizní příspěvek)

Studenti jsou rovněž povinni uhradit účastnický poplatek ve výši 500 Kč.


Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Žurnalistika a zpravodajství (0321)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Únor
Krátkodobé
34 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
500 Kč / kurz
Přihláška
on-line prostřednictvím e-mailu: katerina.turkova@fsv.cuni.cz
Mgr. Ing. Kateřina Turková, Ph.D.
katerina.turkova@fsv.cuni.cz
777029690
12.01.2023
Další informace
juniorskauniverzita.fsv.cuni.cz