Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz outdoor management training (8945)
Základní informace
Kurz outdoor management training
Kód varianty (CID): 8945
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě [51-300500]
prezenční
čeština
Cílem kurzu je seznámit účastníky s komerčně úspěšným směrem zaměřeným na oblast outdoor management trainingu. Formou praktických seminářů a teoretických lekcí budou účastnící
seznámeni s benefity různých typů programů v přírodním prostředí v oblasti vzdělávání manažerů, jejich efektem na rozvoj pracovních kolektivů a prací se skupinovou dynamikou.
Kurz outdoor management training
13.4. - 16.4. 2023 Teoretické přednášky 1. Představení oblasti Outdoor Development Training, počátky, rozvoj, současný stav. 2. Charakteristika práce vybraných českých i zahraničních
úspěšných organizací. 3. Rozbor konkrétních programů. Zastoupení jednotlivých programových bloků. 4. Skupinová dynamika. 5. Výzkumné ověřování efektivnosti programů. 6. Zhodnocení
českého prostředí z hlediska uplatnění "outdoor development training" Praktické semináře a cvičení 7. Řešení problémově orientovaných úkolů využívajících přírodního prostředí. 8. Využití
aktivit a her zaměřených na rozvoj manažerských dovedností. 9. Využití aktivit a her zaměřených na rozvoj pracovních kolektivů. 10. Práce se skupinovou dynamikou v pracovních
kolektivech 11. Ověřování různých přístupů k reflexi, praktické ukázky.
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
3
Garant a místo
Mgr. Tomáš Brtník
Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Katedra atletiky, sportů a pobytu v přírodě
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Duben
1
24 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
4900 Kč / program
Přihláška
https://www.ftvs-vzdelavani.cz/zajmove-2/
Mgr. Lukáš Psohlavec
psohlavec@ftvs.cuni.cz
220172388
20.01.2023
28.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK