Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Jak na bohemistiku (8934)
Základní informace
Jak na bohemistiku
Kód varianty (CID): 8934
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Filozofická fakulta
Ústav českého jazyka a teorie komunikace [21-UCJTK]
celoživotní vzdělávání
prezenční
čeština
Účastníci zdokonalí svou schopnost interpretace literárního díla a seznámí se s přístupy, které lze využít při jazykové analýze.
Jak na bohemistiku
ne
40
nejsou stanoveny

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Literatura a lingvistika (0232)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Termín a délka
2022/2023
letní semestr
1
30 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3000 Kč / program
základní
Přihláška
UK v Praze, FF UCJTK, Nám. J. Palacha 2, 116 38, Praha1,Bc. Ivan Kafka, email: ivan.kafka@ff.cuni.cz
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Mgr. Ivan Kafka
ivan.kafka@ff.cuni.cz
221 619 209
12.01.2023
22.02.2023
Další informace
http://ucjtk.ff.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK