Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná improvizace (IMPROVIZLS)
Základní informace
Aplikovaná improvizace
Kód varianty (CID): 8928
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK
31.5.-4.6.2023
Příjezd v podvečer prvního dne, odjezd po obědě posledního dne.

Kurz rozvíjí prezentační a komunikační dovednosti, týmovou spolupráci a kreativitu účastníků.
Kurz je vhodný zejména pro uchazeče, kteří trpí jakoukoli formou sociální úzkosti (trémou).
(Upozornění pro zájemce - nejedná se o terapii ani divadlo.)

Lektoři: Michela Puchalková, Vladimír Kos
Aplikovaná improvizace
Konkrétně se naučíte:
- být komfortní při veřejném vystupování, v nečekaných situacích, ve společnosti cizích lidí, v navazování kontaktů
- pravidla improvizace aneb jak funguje umění reagovat na nečekané
- reagovat na nepřipravitelné situace, setkání, rozhovor
- vzájemně spolupracovat, naslouchat sobě i druhým a společně rozvíjet nápady
- reagovat obratně a s humorem na nečekané
- rozvíjet pozorovací schopnosti, cit pro detail a umění vidět věci v souvislostech

24
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se mohou na tento kurz přihlásit pouze jako náhradníci. Tj. doplní nenaplněnou kapacitu kurzu po deadlinu pro provedení úhrady plateb rezervovaných míst (datum pro aktuální rok je vždy uvedeno v pokynech pro přihlášené). Plnohodnotnou rezervaci místa v kurzu si mohou vytvořit znovu až po třech letech od absolvování (rok absolvování + 3).
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií z kurzu. Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Bc. Jolana Hlaváčková, DiS.
Odbor rozvoje
Odbor rozvoje
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Září
31.05.2023
Krátkodobé
32 (v hodinách celkem)
pětidenní kurz
Středa - Neděle
31.5.2023
1.6.2023
2.6.2023
3.6.2023
4.6.2023
Poplatky a financování
2500 Kč / program
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).
osvobozeno
Přihláška
CDV
Centrum dalšího vzdělávání
Bc. Jolana Hlaváčková, DiS.
jolana.hlavackova@natur.cuni.cz
221951968
15.01.2023
15.05.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK