Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Praktická rétorika a prezentace - LS 2022/23 (8927)
Základní informace
Praktická rétorika a prezentace - LS 2022/23
Kód varianty (CID): 8927
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Přírodovědecká fakulta
Centrum dalšího vzdělávání [31-643]
prezenční
čeština
Praktická rétorika a prezentace

INTENZIVNÍ KURZ pro doktorandy a zaměstnance PřF UK

6.-10.9. 2023
Příjezd v odpoledních hodinách prvního dne, odjezd v odpoledních hodinách posledního dne.

Proč někomu není rozumět, ani když sedí vedle vás, a jiný snadno upoutá pozornost celé místnosti? Zažili jste přednášku, z níž si nepamatujete vůbec nic? Dokážete si vy udržet pozornost skupiny? Trpíte velikou trémou při veřejném vystupování?
Intenzivní kurz praktické rétoriky je určen všem, kteří jsou ochromováni trémou. Ale je také pro ty, kteří problémy s mluvním projevem nemají, ale chtějí svou mluvu zvládat na úrovni špičkových moderátorů či herců, chtějí získat absolutní kontrolu nad svým hlasem a využít jeho veškerý potenciál.
Budeme pracovat na několika aspektech vašeho projevu současně - vypilujeme výslovnost, posazení hlasu, pohyb, výraz i dech. Vše si hned vyzkoušíme v praxi - budeme prezentovat a improvizovat. Budeme pracovat v malých skupinách, takže náplň kurzu maximálně přizpůsobíme vašim potřebám.¨

Garantem rétorické části je doc. Václav Martinec a jeho tým kolegů (Mgr. Marie Hodinářová, Bc. Růžena Konečná a Mgr. Karolína Martincová)
V části zaměřené na prezentační dovednosti budete moci ihned na místě využít své hlasové možnosti a dovednosti, prezentační částí vás provede a poradí, na co se máte nejvíce zaměřit,
lektorka Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry Masarykovy univerzity
(Katedra mediálních studií a žurnalistiky)

Praktická rétorika a prezentace
OBSAH - Co Vás naučíme?
- základní dechové, hlasové a artikulační techniky
- zásady hlasové hygieny
- samozřejmost při veřejném vystupování a cesty ke zvládání trémy
- využívat možnosti emotivního působení hlasu
- rozvinout své komunikační schopnosti - slovní i nonverbální
- odstraníme případné osobní chybné dikční a mluvní návyky
- strukturovat sdělení tak, aby bylo pro posluchače přehledné a zapamatovatelné
- pracovat s publikem, improvizovat
- učit se od ostatních
- reflektovat a rozvíjet svůj vlastní projev


Počet účastníků jednoho termínu: 24
24
Zájemci musí být doktorandy nebo zaměstnanci Přírodovědecké fakulty UK.
Absolventi kurzu se mohou na tento kurz přihlásit pouze jako náhradníci. Tj. doplní nenaplněnou kapacitu kurzu po deadlinu pro provedení úhrady plateb rezervovaných míst (datum pro aktuální rok je vždy uvedeno v pokynech pro přihlášené). Plnohodnotnou rezervaci místa v kurzu si mohou vytvořit znovu až po třech letech od absolvování (rok absolvování + 3).
1) Absolvování školení o bezpečnosti práce v úvodu kurzu (poučení o povinnostech účastníků CŽV z hlediska pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce v terénu), absolvování školení účastníci stvrdí na místě svým podpisem na prezenční listinu. 2) Písemné potvrzení o uzavření licenční smlouvy o pořizování a využívání fotografií a audiovizuálního záznamu na kurzu (součástí kurzu je videotrénink). Licenční smlouvu účastníci stvrdí na místě svým podpisem.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Osobní dovednosti a rozvoj (0031)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Bc. Jolana Hlaváčková, DiS.
Odbor rozvoje
Odbor rozvoje
Pec pod Sněžkou - Horská chata Univerzity Karlovy
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Září
06.09.2023
Krátkodobé
41 (v hodinách celkem)
pětidenní kurz
6.9.2023
7.9.2023
8.9.2023
9.9.2023
10.9.2023
Poplatky a financování
2500 Kč / program
Kurzovné, ubytování a strava (plná penze).


osvobozeno
Přihláška
CDV
Bc. Jolana Hlaváčková, DiS.
jolana.hlavackova@natur.cuni.cz
221951968
15.01.2023
31.08.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK