Řeholní řády a kongregace (8924)
Základní informace
Řeholní řády a kongregace
Kód varianty (CID): 8924
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Děkanát KTF [26-KTF]
kombinovaný
čeština
Potkáváte na ulici řeholníky či řeholnice a nikdy nevíte, do které řehole byste je mohli zařadit? Těmito otázkami se budeme zabývat v kurzu Řeholní řády a kongregace.

V první části kurzu představíme rozdíly mezi jednotlivými řeholemi a zaměřením řeholních řádů a kongregací. Následně bude prostor věnovaný jednotlivým řeholním rodinám, počínaje benediktiny až po nové formy zasvěceného života.
Řeholní řády a kongregace
dle rozpisu
Podání přihlášky, složená maturitní zkouška a zaplacení poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Náboženství a teologie (0221)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Garant a místo
Mgr. Václav Hroznata Sojka
Děkanát KTF
Děkanát KTF
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
21.02.2023
1
24 (v hodinách celkem)
Sobota
21.2.2023
28.2.2023
7.3.2023
14.3.2023
21.3.2023
28.3.2023
11.4.2023
18.4.2023
25.4.2023
2.5.2023
9.5.2023
16.5.2023
Poplatky a financování
1500 Kč / kurz
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Hroznata Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
01.01.2023
10.02.2023