Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TVS 2023 (8923)
Základní informace
Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TVS 2023
Kód varianty (CID): 8923
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
kurzy
prezenční
čeština
Kurz je určen pro uchazeče o studium na FTVS, kteří si řádně podají přihlášku. Kuz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastika, plavání, atletika a sporotvní hry) za pomoci příslušných sportovních kateder. Hlavním záměrem kurzu je seznámit uchazeče s požadaky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedení, časy apod.)

plavání (Tyršův dům, Praha 1)
gymnastika (Nosticova hala, Praha 1)
atletika a sportovní hry (FTVS - sportovní stadion)Doporučujeme všem, aby absolvovali všechny sporty.
Tělesná výchova a sport
Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TVS 2023
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-295.html
Kurz probíhá od 24.2. do 1.4.2023 - 6 po sobě jdoucích pátků a sobot.
60
Základní sportovní předpoklady, přihláška, platba

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
Praha
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Únor
24.02.2023
Krátkodobé
40 (v hodinách celkem)
Pátek - Sobota
31.3.2023
1.4.2023
24.2.2023
25.2.2023
3.3.2023
4.3.2023
11.3.2023
17.3.2023
10.3.2023
18.3.2023
24.3.2023
25.3.2023
Poplatky a financování
4200 Kč / program
Přihláška
UK FTVS, José martího 31, Praha 6
Centrum CŽV a služeb
Marcela Kloučková
klouckova@ftvs.cuni.cz
220 172 250
22.12.2022
19.02.2023
Další informace
https://www.ftvs-vzdelavani.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK