Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TRENÉRY a KONDIČNÍ TRENÉRY 2023 (8922)
Základní informace
Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TRENÉRY a KONDIČNÍ TRENÉRY 2023
Kód varianty (CID): 8922
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
prezenční
čeština
Kurz je určen pro uchazeče o studium na FTVS, kteří si řádně podají přihlášku. Kuz má celkem 20 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (plavání a atletika) za pomoci příslušných sportovních kateder. Hlavním záměrem kurzu je seznámit uchazeče s požadaky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedení, časy apod.)
Trenér
Přípravný kurz k talentovým zkouškám na FTVS UK v praktických předmětech pro TRENÉRY a KONDIČNÍ TRENÉRY 2023
Kurz probíhá od 25.2. do 1.4.2023 - 6 po sobě jdoucích sobot.
60
Základní sportovní předpoklady, přihláška, platba

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
Praha
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Únor
Krátkodobé
20 (v hodinách celkem)
únor - duben 2023
25.2.2023
4.3.2023
11.3.2023
18.3.2023
25.3.2023
1.4.2023
Poplatky a financování
3000 Kč / program
Přihláška
UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6 - Kancelář H165 CŽV Marcela Kloučková
Marcela Kloučková
klouckova@ftvs.cuni.cz
220172250
21.12.2022
19.02.2023
Další informace
https://ftvs.cuni.cz/FTVS-295.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK