Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Kurz trenérů Sdružení sportovních svazů (8907)
Základní informace
Kurz trenérů Sdružení sportovních svazů
Kód varianty (CID): 8907
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Centrum CŽV a služeb [51-902530]
sport
trénink
výcvik
distanční
čeština
Kurz je realizován ve spolupráci se sportovním svazem. Kurz obsahu obecnou a speciální část.
Absolvováním školení absolvent získá základní znalosti obecného základu trenérské činnosti, znalosti a dovednosti z oblasti sportovní přípravy a metodiky tréninku konkrétní sportovní specializace. Při vedení tréninku spolupracuje s trenérem (trenéry) s vyšší kvalifikací. Je zodpovědný za dodržování obecných zásad stavby a realizace všech složek sportovního tréninku, především přiměřenosti pohybové aktivity k ontogenetickým zvláštnostem jedince.
Trenér
Kurz trenérů Sdružení sportovních svazů
kurz bude probíhat v období od 21.12.2022 až 28.02.2023
členové Sdružení sportovního svazu

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Sporty (1014)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Centrum CŽV a služeb
Centrum CŽV a služeb
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Leden
Krátkodobé
50 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
webová přihláška
Mgr. Lenka Deverová
deverova@ftvs.cuni.cz
777994745
19.12.2022
31.01.2023
Další informace
http://www.ftvs.cuni.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK