Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Dva dny s didaktikou biologie (8897)
Základní informace
Dva dny s didaktikou biologie
Kód varianty (CID): 8897
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Pedagogická fakulta
Katedra biologie a environmentálních studií [41-KBES]
prezenční
čeština
Dva dny s didaktikou biologie je oborová konference zaměřená na výuku přírodopisu a biologie na základních a středních školách ve vztahu k současným poznatkům v biologických oborech, v oborové didaktice i námětům dobré praxe přenositelným do vlastní výukové praxe účastníků. Zvláštní důraz je kladen na aktivizační strategie a na žáka zaměřený přístup ve výuce přírodních věd. Konference je zároveň příležitostí pro vzájemné sdílení zkušeností učitelů s výukou přírodopisu a biologie a výukovými aktivitami v těchto vzdělávacích oborech. Ve společenství učitelů z praxe, oborových didaktiků a dalších odborníků na vzdělávání jsou tyto zkušenosti a aktivity diskutovány a analyzovány s cílem nalezení vhodných alternativ výukových postupů pro zkvalitnění učitelské praxe všech účastníků.
Hlavním cílem je podpořit sdílení dobré praxe, aktuálních výzkumných poznatků a řešení specifických problémů ve výuce přírodopisu a biologie. Vzdělávací program se tak zaměřuje zejména na:
• propojení učitelů a odborníků na biologické vzdělávání ve společenství praxe,
• rozšíření povědomí učitelů o tématech a aktuálních poznatcích na poli biologie a didaktiky biologie,
• inspirování učitelů v oblasti inovativních vzdělávacích aktivit pro výuku přírodopisu a biologie.
Vzdělávací program tak vytváří prostor pro načerpání inspirace pro inovaci vlastní výuky přírodopisu a biologie prostřednictvím vhledu do nových poznatků v oboru biologie a didaktiky biologie a ověřených výukových aktivit a diskuse a reflexe zkušeností vlastní praxe.
MSMT- 21810/2022-2-812
MŠMT
MSMT-11914/2017-1
Dva dny s didaktikou biologie
Program je naplánován v rozsahu 10 h rozdělených do dvou dnů. Témata programu:

1) Vybrané problémy biologického vzdělávání
1.1) Přednášky (2 x 1 hodina)
1.2) Strukturovaná diskuse ve společenství praxe (2 hodiny)

2) Praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie
2.1) Přednášky (2 x 2 hodiny)
2.2) Workshopy (2 hodiny)
Cílovou skupinou jsou učitelé 2. stupně základních škol a středních škol, kteří vyučují obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, zejména pak vzdělávacího oboru Přírodopis, respektive Biologie.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Příprava učitelů s předmětovou specializací (0114)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Aktivní účast v rozsahu 10 hodin
získání dalších odborných znalostí v oboru
Dle § 10 Vyhlášky 317/2005 Sb.
Garant a místo
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Katedra biologie a environmentálních studií
Katedra biologie a environmentálních studií
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
PhDr. Karel Vojíř, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
Únor
09.02.2023
Krátkodobé
10 (v hodinách celkem)
Program se bude konat ve dvou dnech. Jmenovitě 9. 2. 2023 odpoledne s navazujícím společenským večerem a 10. 2. 2023 dopoledne.
Čtvrtek - Pátek
9.2.2023
10.2.2023
Poplatky a financování
2000 Kč / program
Poplatek je nezbytné uhradit do 21. 1. 2023 na účet č.: 85236011/0100. Prosím uveďte variabilní symbol: 684022 a do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka.
Pro možnost kontroly zašlete prosím po uhrazení platby potvrzení o provedené platbě na e-mail dana.kalistova@pedf.cuni.cz.
Přihláška
Pouze elektronické přihlašování
Centrum celoživotního vzdělávání
Iva Gecková
iva.geckova@pedf.cuni.cz
221900342
02.12.2022
09.02.2023
Více informací najdete na: https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/konference/dva-dny-s-didaktikou-biologie-2023/
V případě dotazů k organizaci akce se prosím obracejte na PhDr. Karla Vojíře, Ph.D.: karel.vojir@pedf.cuni.cz, +420 221 900 175.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK