Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY - online kurz (8891)
Základní informace
DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY - online kurz
Kód varianty (CID): 8891
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Katolická teologická fakulta
Ústav dějin křesťanského umění [26-UDKU]
distanční
čeština
On-line přednáškový cyklus je vhodný zejména pro ty, kdo zvažují studium oboru Dějiny evropské kultury, především pro maturanty připravující se na přijímací řízení na vysoké škole.
Kurz přehledně seznámí účastníky se soudobým pohledem na jednotlivá období evropské historie, jejich klíčové osobnosti, události. Na obecné a církevní dějiny naváží v kurzu i čtyři přednášky z literární historie, která spolu s výtvarným uměním tvoří v našem konceptu základní okruh dějin kultury.
DĚJINY EVROPSKÉ KULTURY - online kurz
23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4., 4.5., 11.5.2023

Termíny výprav: sobota 25.3. a 22.4. 2023
Podání přihlášky a složení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Historie a archeologie (0222)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
--
Garant a místo
Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.
Ústav dějin křesťanského umění
Ústav dějin křesťanského umění
online platforma Google Classroom
Termín a délka
2022/2023
letní semestr, Únor
23.02.2023
2
22 (v hodinách celkem)
17:00 - 18:45 h
Čtvrtek
23.2.2023
2.3.2023
9.3.2023
16.3.2023
23.3.2023
30.3.2023
13.4.2023
20.4.2023
27.4.2023
4.5.2023
11.5.2023
Poplatky a financování
550 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací. V případě, že se kontaktní výuka kvůli karanténním opatřením nebude moci uskutečnit, budou všechny naše kurzy realizované distanční formou.
základní
Přihláška
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Děkanát KTF
Mgr. Václav Sojka
czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.11.2022
19.02.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK