Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče (8889)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče
Kód varianty (CID): 8889
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: 3. lékařská fakulta
Děkanát - studijní oddělení [12-STUD]
prezenční
čeština
Přípravný kurz probíhá formou dvoudenního soustředění zaměřeného na okruhy požadavků z oborů pro přijímací zkoušku, tzn. anatomii, fyziologii, patofyziologii, ošetřovatelství a základy intenzivní péče. Součástí bude i návod na práci s odborným textem, což je součástí ústní částí přijímací zkoušky.
Přípravný kurz pro uchazeče o navazující magisterský program Intenzivní péče
Přípravný kurz probíhá formou dvoudenního soustředění zaměřeného na okruhy požadavků z oborů pro přijímací zkoušku, tzn. anatomii, fyziologii, patofyziologii, ošetřovatelství a základy intenzivní péče. Součástí bude i návod na práci s odborným textem, což je součástí ústní částí přijímací zkoušky.
Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na kurzu Vás již poté nebudeme vyzývat.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Ošetřovatelství a porodní asistentství (0913)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Děkanát - studijní oddělení
Děkanát - studijní oddělení
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Únor
14.02.2023
1
16 (v hodinách celkem)
1 dvoudenní soustředění
Úterý - Středa
14.2.2023
15.2.2023
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
Složenkou nebo jiným příkazem.
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 115-6882900277/0100
variabilní symbol: 1002, specifický symbol: číslo el. přihlášky, konstantní symbol: 308
Plátce je povinen uhradit veškeré poštovní a bankovní poplatky. V případě zahraničního bankovního převodu použijte druh bankovních poplatků "SHA".
osvobozeno
Přihláška
3. lékařská fakulta UK, studijní oddělení, Ruská 87, 100 00 Praha 10
Děkanát - studijní oddělení
Bc. Marie Součková
marie.souckova@lf3.cuni.cz
267102192
16.11.2022
13.02.2023
Přijímací zkoušky pro přijetí do kurzu se nekonají.

Termín: 14. 2. 2023 v 8,30 hod.
Další informace
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2235.html