Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů (8875)
Základní informace
Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů
Kód varianty (CID): 8875
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
kombinovaný
italština
Kurz je zaměřen na terminologickou analýzu italských právních naukových textů a překlad právně relevantních výrazů z italštiny do češtiny. Program je určen nejen překladatelům italských právních textů, ale i všem, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oblasti terminologie italského práva.

Forma kurzu je kombinovaná - přednášky probíhají prezenční formou a zároveň jsou streamované v reálném čase, tzn. přenášené online.
Terminologické základy italského občanského práva pro překladatele právních textů
Kurz je rozdělen na dva semináře v rozsahu tří vyučovacích hodin; celkem 6 vyučovacích hodin

Datum konání
25. 01. 2023 v čase 14 - 16:30
01. 02. 2023 v čase 14 - 16:30

Obsahový plán výuky

- Osoby fyzické a právnické; právní osobnost

- Nezvěstnost, prohlášení za mrtvého

- Svéprávnost; zastoupení

- Rodina – příbuzenství a švagrovství, manželství, rozluka, rozvod

- Dědictví – dědění ze zákona, dědění ze závěti, odkaz, dědická způsobilost, nabývání dědictví, náhradnictví, zprostředkované právní nástupnictví, svěřenské nástupnictví

- Klasifikace věcí a věcných práv

- Vlastnické právo – charakteristika vlastnictví, nabývání vlastnictví, ochrana vlastnictví
20
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Katedra jazyků
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr, Leden
25.01.2023
Krátkodobé
6 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
3000 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
03.11.2022
09.01.2023
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK