Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika (PRI_FYZ)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - fyzika
Kód varianty (CID): 8865
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
příprava ke studiu na VŠ
distanční
čeština
Tématický plán – fyzika
Jednotky a veličiny, SI soustava, mechanika tuhých těles, mechanika kapalin a plynů, termika, elektřina a magnetismus, vlnění a akustika, optika, radioaktivita, ionizující záření
Přípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - Fyzika
FYZIKA od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
22. 4.
29. 4.
13. 5.


Tematický plán – FYZIKA

Jednotky a veličiny, SI soustava
Mechanika tuhých těles
Mechanika kapalin a plynů
Termika
Elektřina a magnetismus
Vlnění a akustika
Optika
Radioaktivita, ionizující záření
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
distančně
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Duben
22.04.2022
1
21 (v hodinách celkem)
3 dny x 7 hod.
Poplatky a financování
3000 Kč / kurz
základní
Přihláška
elektronicky
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
01.11.2022
17.04.2023
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK