Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - přijímací řízení 2023 (PRI_EL)
Základní informace
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - přijímací řízení 2023
Kód varianty (CID): 8863
přijímací řízení ukončeno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
distanční
čeština
Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek.
Elektronické modelové otázky s testem (příprava pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství )
Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek.
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
Termín a délka
2023/2024
Srpen
01.11.2022
2
80 (v hodinách celkem)
10/M
Poplatky a financování
1000 Kč / kurz
základní
Přihláška
elektronicky
Studijní oddělení
Mgr. Jiří Novotný
lenka.krikavova@lfp.cuni.cz
377593417
01.11.2022
31.05.2023
na kurz je možné se hlásit průběžně
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK