Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 140)
 
   Přihlásit přes CAS
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie (PRI_CHE)
Základní informace
Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - chemie
Kód varianty (CID): 8862
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
příprava ke studiu na VŠ
distanční
čeština
Tématický plán – chemie
repetitorium středoškolské chemie se zaměřením na studium medicíny, přehled obecné a anorganické chemie, chemické výpočty, přehled organické chemie a biochemie

Přípravný distanční kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství - Chemie
CHEMIE od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
4. 2.
25. 2.
4. 3.


Tematický plán – CHEMIE
Obecná a anorganická chemie
Atom a jeho stavba; elektronový obal a atomové orbitaly; chemická vazba; chemické názvosloví; chemické výpočty (látkové množství, koncentrace, vzájemná ekvivalence); teorie kyselin a zásad, pH a pufry.
Organická chemie
Alifatické, cyklické a aromatické uhlovodíky; deriváty uhlovodíků (alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, fenoly, chinony); heterocykly (pyrrol, indol, imidazol, pyridin, pyrimidin, purin, thiazol, pterin); monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa); disacharidy (sacharosa, laktosa, maltosa) a polysacharidy (škrob, celulosa, glykogen); mastné kyseliny a tuky; cholesterol a steroidní hormony, lipoproteiny.
Biochemie
Aminokyseliny a bílkoviny; energetický metabolismus; enzymy a jejich funkce; dýchací řetězec; degradace bílkovin, sacharidů a tuků; nukleotidy, struktura a funkce DNA, RNA.
Vyplnění přihlášky elektronicky a zaplacení poplatku.

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
Studijní oddělení
Studijní oddělení
distančně
Termín a délka
2023/2024
letní semestr, Únor
04.02.2022
1
21 (v hodinách celkem)
3 dny x 7 hod.
Poplatky a financování
3000 Kč / program
základní
Přihláška
elektronicky
Mgr. Jiří Novotný
jiri.novotny@lfp.cuni.cz
377593431
01.11.2022
01.02.2023
Další informace
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/3806-elektronicky-pripravny-kurz.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK