Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 159)
 
   Přihlásit přes CAS
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni (JRUNI)
Základní informace
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Kód varianty (CID): 8860
přijímací řízení ukončeno, kurz archivován
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení [14-250]
prezenční
čeština
Seznámení s medicínou pro studenty 2. až 4. ročníků středních škol.
Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni
Všechny přednášky se konají od 9:00 do 12:00 hod. v Modré posluchárna UniMeC, alej Svobody 76, Plzeň.

10. prosince 2022
9:00 úvodní slovo
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D., MHA, děkan Lékařské fakulty
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D., proděkan pro výuku všeobecného lékařství
doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D., proděkan pro výuku zubního lékařství

Vznik nového jedince
9:10 – 9:55 Hormonální cyklus ženy
prof. MUDr. M. Štengl, Ph.D.
10:00 – 10:45 Oplodnění, nidace a vývoj plodu v děloze
prof. MUDr. Mgr. Z. Tonar, Ph.D.
11:00 – 11:45 Porod
doc. MUDr. J. Presl, Ph.D.

7. ledna 2023
Preventivní medicína a zdravý životní styl
9:00 – 9:45 Správná výživa a její vliv na prevenci vzniku onemocnění
prof. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.
9:50 – 10:35 Tělesná aktivita, adaptace organismu na fyzickou zátěž a její význam pro prevenci onemocnění
doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D.
10:50 – 11:35 Jak předcházet kardiovaskulárnímu onemocnění – preventivní kardiologie
prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.

14. ledna 2023
Moderní způsoby léčby
9:00 – 9:45 Imunita v boji s nádory
prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D.
9:50 – 10:35 Endovaskulární léčba – intervenční radiologie
prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D.
10:50 – 11:35 Rekonstrukční operace obličejového skeletu
doc. MUDr. et MUDr. L. Hauer, Ph.D.


po poslední přednášce předání diplomů
200
Podání přihlášky do naplnění kapacity

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku (0588)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
účast
Garant a místo
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Biomedicínské centrum
Chirurgická klinika
I.interní klinika
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Klinika zobrazovacích metod
Onkologická a radioterapeutická klinika
Šiklův ústav patologie
Ústav fyziologie
Ústav histologie a embryologie
Studijní oddělení
Plzeň
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Prosinec
10.12.2022
1
15 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
elektronicky
Mgr. Martina Buriánková
martina.buriankova@lfp.cuni.cz
377593430
01.11.2022
10.11.2022
Do naplnění kapacity
Další informace
https://lfp.cuni.cz/clanek/5495-juniorska-univerzita-lfp-v-roce-2022-jiz-popate.html
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK