Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 139)
 
   Přihlásit přes CAS
Didaktika práva I (8795)
Základní informace
Didaktika práva I
Kód varianty (CID): 8852
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Právnická fakulta
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum [22-J]
distanční
čeština
Tento seminář nabídne účastníkům pomoc při hledání způsobů, jak efektivně učit právo. Co činí výuku práva obzvláště složitou a jak tyto obtíže překonávat? Jak propojovat právo fungující ve světě s hodinami, kde se právu věnujeme? Jak vzbuzovat ve studentech větší zájem o právo? Z jakých výukových materiálů vycházet, které se osvědčují v praxi, kde lze najít dobře sestavené plány hodin okamžitě použitelné ve výuce? Do jakých projektů, které vám pomohou učit právo ještě o něco lépe, je možné zapojit vaši třídu či školu?
Kurz není akreditovaný.
Didaktika práva I
termín konání kurzu - 1.12. 2022/ 14-18 hodin

Obsahová náplň kurzu:

- aktivity a metody vhodné k výuce práva

- tipy na konkrétní osvědčené výukové materiály

- simulované soudy

- zodpovězení otázek účastníků
žádné

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Právo (0421)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Katedra právních dovedností
Oddělení komunikace a vnějších vztahů – Juridikum
Právnická fakulta, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr, Prosinec
01.12.2022
Krátkodobé
4 (v hodinách celkem)
1.12.2022
Poplatky a financování
1500 Kč / program
Přihláška
Právnická fakulka UK
Bc. Hana Vařeková
varekova@prf.cuni.cz
221 005 504
26.10.2022
28.11.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK