Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 155)
 
   Přihlásit přes CAS
Léčivé rostliny - roční kurz (LR_ROK)
Základní informace
Léčivé rostliny - roční kurz
Kód varianty (CID): 8834
kurz zrušen, přijímací řízení zastaveno
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Děkanát fakulty [16-77777]
distanční
čeština
Komu je kurz určen?
Všem, kteří se chtějí seznámit s komplexní problematikou léčivých rostlin a jejich využitím v samoléčbě běžných onemocnění, v domácí kosmetice apod. Detailněji budou probrány obsahové látky rostlin, ale i možná rizika fytoterapie. Kurz bude z poloviny zaměřen na získání teoretických znalostí, druhá polovina kurzu bude věnována vlastní produkci a zpracování léčivých rostlin a dále přípravě rozličných produktů z léčivých rostlin.
Přínosem bude, pokud zájemce o kurz bude mít absolvovaný základní kurz Léčivých rostlin, na tento kurz budeme v rámci přednášek i praktických cvičení navazovat.

Cíle kurzu:
• Získání široké škály informací důležitých pro pěstování, sběr, uchovávání, zpracování a použití léčivých rostlin v praxi.
• Získání informací o možné problematice léčivých rostlin v rámci terapie (interakce, toxické obsahové látky rostlin apod.)
• Získání praktických znalostí pro kompletní zpracování léčivých rostlin až do formy vhodné k použití.
Léčivé rostliny - roční kurz
•11.-12.2. 2023 (teorie)
o Náplň přednášek
 Úvod a seznámení s obsahem ročního kurz, základní pojmy používané ve fytoterapii, farmakognozii, farmaceutické botanice apod.
 Léčivé rostliny jako zdroj cenných látek
 Respirační systém: Léčiva přírodního původu používaná při podpůrné léčbě nachlazení, utlumení kašle a pro usnadnění vykašlávání (expektorancia)
 Respirační systém: Léčiva přírodního původu používaná při podpůrné léčbě nachlazení

• 18.-19.3. 2023 (teorie)
o Náplň přednášek
 Všeobecné podmínky pěstování léčivých rostlin; správná agrotechnika pro léčivé rostliny: výsevy, pikýrování, vysazování, ochrana LR před chorobami a škůdci včetně plevelů; sběr a posklizňové zpracování LR
 Trávicí systém: Léčiva přírodního původu používaná při zácpě, průjmu a zvracení
 Trávicí systém: Léčiva přírodního původu používaná při obezitě, diabetes mellitus, dislipidemii a nechutenství
 Trávicí systém: Hepatoprotektiva, Cholagoga. Karminativa

•25.-26.3. 2023 (praxe + teorie)
o Praxe
 Výsevy léčivých rostlin ve skleníku
 Příprava 2-3 čajových směsí

o Teorie
 Nervový systém: Léčiva přírodního původu používaná na zmírnění únavy a pocitu slabosti
 Nervový systém: Léčiva přírodního původu používaná na zmírnění psychického stresu a navození spánku
 Nervový systém: Léčiva přírodního původu používaná jako antidepresiva

• 15.-16.4. 2023
o Praxe
 Pikýrování LR ve skleníku
 Příprava mastí

o Teorie
 Kardiovaskulární systém: Léčiva přírodního původu používaná ke zmírnění srdečních obtíží a při hypertenzi,
 Diuretika
 Urogenitální systém
 Léčivé rostliny v těhotenství a mateřství

• 29.-30.4. 2023
o Praxe
 Vegetativní množení (máta) a přímé výsevy na záhony
 Příprava tinktury

o Teorie
 Lokálně používaná léčiva, Insekticida a přírodní repelenty
 Muskuloskeletární systém: Léčiva přírodního původu používaná při bolestech svalů a kloubů
 Korigencia chutě, vůně a barvy
 Rizika fytoterapie; Interakce rostlinných přípravků s léčivy

• 13.-14.5. 2023
o Praxe
 Výsadba léčivých rostlin na záhony
 Mikroskopie drog

o Teorie
 Fytofarmaka
 Nutraceutika
 Základy tradiční čínské medicíny

• 29.-30.7. 2023
o Praxe
 Sběr léčivých rostlin, techniky sušení a posklizňové zpracování

o Teorie (
 Toxické látky rostlin a jejich rizika
 Toxické rostliny kolem nás
 Léčivé a toxické houby

• 21.-22.10. 2023
o Praxe
 Destilace vodní parou + analýzy vydestilované silice pomocí GC/MS
 Chemická kontrola kvality drog
 Příprava léčivých a kosmetických produktů z léčivých rostlin

• 25.11. 2023
 Zakončení ročního kurzu léčivých rostlin
 Závěrečný písemný test
 Předání certifikátů za přítomnosti proděkanky pro propagaci fakulty
 Diskuzní odpoledne s rautem
24
registrace přihlášky a zaplacení poplatku

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Tradiční a alternativní medicína a terapie (0917)
Podmínky absolvování a kvalifikace
písemný test
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky
Zahrada léčivých rostlin
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského ul. 1203, 500 05 Hradec Králové
Termín a délka
2022/2023
Únor
11.02.2023
2
125 (v hodinách celkem)
Sobota - Neděle
Poplatky a financování
20000 Kč / kurz
Storno poplatky:
> 30 dní před vlastním zahájením kurzu – 200 Kč (poplatek za administrativní úkony spojené s přihláškou, odhláškou a vrácením peněz)
30-15 dní před vlastním zahájením kurzu – 15%
14-7 dní před vlastním zahájením kurzu – 30%
7-0 dní před vlastním zahájením kurzu – 40%
osvobozeno
Přihláška
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Děkanát fakulty
Ing. Lucie Navrátilová
navratiluc@faf.cuni.cz
495067426
20.11.2022
31.01.2023
Další informace
http://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK