Evidence programů CŽVEvidence programů CŽV(verze: 144)
 
   Přihlásit přes CAS
Násilí v blízkých vztazích (8827)
Základní informace
Násilí v blízkých vztazích
Kód varianty (CID): 8827
běží přijímací řízení
Zaměření: Program CŽV - zájmový
Fakulta: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
prezenční
čeština
Kurz je koncipován jako víceoborový úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích a zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie
Násilí v blízkých vztazích
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-507.html
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby (1088)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
-
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Mgr. Jiří Valach
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
Krátkodobé
28 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / kurz
Přihláška
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Bc. Ivona Harvey
Ivona.harvey@ruk.cuni.cz
224 491 255
09.10.2022
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK