Management vědy a inovací (3438)
Základní informace
Management vědy a inovací
Kód varianty (CID): 8804
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
kombinovaný
čeština
Kurz je určený zejména pro studenty doktorského studia a vyšších ročníků magisterského studia, které láká měnit svět k lepšímu a mají zájem získat perspektivu společenské prospěšnosti svého výzkumu.
Management vědy a inovací
Viz https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Management a správa (0413)
Podmínky absolvování a kvalifikace
jiná
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování kurzu
Garant a místo
Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2022/2023
zimní i letní semestr
1
60 (v hodinách celkem)
5x2,5 hod
Poplatky a financování
0 Kč / program
osvobozeno
Přihláška
emailem na: veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá
veronika.primasovahruba@ruk.cuni.cz
771 256 584
22.02.2023
29.03.2023
Další informace
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html