Project management (e-learning) (7685)
Základní informace
Project management (e-learning)
Kód varianty (CID): 8803
běží přijímací řízení
Zaměření programu: Program CŽV - zájmový
Uskutečňovatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií [71-CPPT]
prezenční
čeština
Kurz osvětlí nejdůležitější fáze projektového řízení a představí postupy a metody, jak projekt naplánovat a řídit tak, aby mohl být úspěšný.
Project management (e-learning)
Viz https://cppt.cuni.cz/CPPTN-521.html
pouze zaměstnanci nebo studenti UK

Podrobnosti v rozvrhu
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (0388)
Podmínky absolvování a kvalifikace
nejsou stanoveny
Certifikace: Osvědčení o absolvování programu
Garant a místo
Mgr. Jiří Valach
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Termín a délka
2022/2023
zimní semestr
Krátkodobé
120 (v hodinách celkem)
Poplatky a financování
0 Kč / program
Přihláška
Centrum pro přenos poznatků a technologií
Bc. Petra Práglová
cppt@ruk.cuni.cz
224 491 25
21.09.2022
09.10.2022
Další informace
https://cppt.cuni.cz/CPPTN-521.html